S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
Ok

rico rozklad video

11111
matrace TREND dřevočál pdf

matrace TREND

,

šatní skříně nové ceny 5,12 2016

matrace

Matrace TOP dřevočál

matrace AKCE dřevočal

Postele leták 2017

katalog 2016

 

zravotní matrace

 

 

Ceník dopravy

 

Cena

Nakládání,skládání

Na vybrané sedací soupravy doprava po cele ČR

ZDARMA

---

Náchod a okolí

200 Kč

---

Do vzdálenosti 50 km

Za každý ujetý km tam i zpět 7,5 Kč

120,00 Kč

Do vzdálenosti 51 – 100 km

1 020 Kč

---

Do vzdálenosti 101 – 150 km

1 500 Kč

---

Do vzdálenosti 151 – 200 km

2 050 Kč

---

Do vzdálenosti 201 – 250 km

2 350 Kč

---

Do vzdálenosti 251 – 300 km

2 850 Kč

---

Do vzdálenosti 301 – 350 km

3 250 Kč

---

V ceně stěhování k prvním vstupním dveřím.

 

Ceník stěhování

 

Cena

Stěhování do vyšších podlaží za asistence příjemce

50 Kč /podlaží

Stěhování do vyšších podlaží bez asistence příjemce

10 Kč/podlaží

 

Ceník montáží

 

Cena

Na vybraný nábytek montaž

ZDARMA

Montáž nábytku (obývací stěny, komody, skříně atd..)

10% s ceny zboží

Montáž čalouněného nábytku

ZDARMA

Vícepráce (instalace skříněk na zeď, atd....)

200 Kč/hod. 1 osoba

Montážní material

ZDARMA

 

omy

[URL=http://www.viewdocsonline.com/document/yddm2w]Click to View[/URL]

 

 

<a href='http://www.viewdocsonline.com/document/yddm2w' target='_blank'>Click to View</a>

 

 

<iframe src="http://www.viewdocsonline.com/embed/yddm2w" frameborder="0" width="700" height="600"> </iframe>

Máte málo místa, bolí Vás záda na starém tvrdém gauči?

Máme pro Vás řešení. Sedací souprava RICO má unikátní systém rozkládání. Po rozložení se z Vašeho gauče v momentu stane plnohodnotná vyvýšená postel s velmi kvalitní volně loženou matrací na lamelovém roštu.

patička

<p><img src="/fotky11291/ostatn/patika_1.5jpg.jpg" alt="" width="1000" height="57" /></p>

leták RICO

leták Rico

Rico

ceník Rico

systém paris

systém Vegas

celý sortiment autronic

Akce autronic zima 2018 

ceník dopravy

systém tadeusz

 

systém kora

jídelní stůl a židle

péče o sedačku

Šatní skříně

atrounic akce leto 2018

systém INDIANA

dřevěné konferenční stolky

nový katalog 2017

TABURET rico pdf

Systém Sam

Akce jaro 2017

Ceník dopravy a stěhování

nový leták RICO

akce blanař

splátkový prodej

STOLY A ŽIDLE STIMA DŘEVĚNÉ

STOLY A ŽIDLE STIMA PLAST

obchodní podmínky staré

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

1. Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.marconábytek.cz (dále v textu jen „Obchodní podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi firmou Jaroslav Prouza-Marco Řešetova Lhota 84 - Studnice 547 01 IČ:44499311 provozovna Marco nábytek Kladská 106 Náchod 54701 jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu www.marconabytek.cz na straně druhé. Součástí Obchodních podmínek jsou dodací podmínky (dále v textu jen „Dodací podmínky“) i reklamační řád (dále v textu jen „Reklamační řád“).

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních ustanovení. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. Vymezením základních pojmů

1. V rámci Obchodních podmínek se rozumí:

a)  Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

b)   Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává spotřebiteli či kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby - dále v textu jen „Prodávající“.

c)   Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami – dále v textu jen „Spotřebitel“.

d)  Kupující (nikoli spotřebitel) – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti – dále v textu jen „Kupující“.

e)  Kupní smlouva – objednávka spotřebitele či kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu spotřebiteli či kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi spotřebitelem či kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti – dále v textu jen „Kupní smlouva“.

III. Předmět Kupní smlouvy

1. Prodávající se zavazuje, že Spotřebiteli, příp. Kupujícímu dodá zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, ve stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a Spotřebitel, příp. Kupující se zavazuje řádně uhradit sjednanou kupní cenu  a zboží převzít.

2. Uzavřením Kupní smlouvy dále Spotřebitel či Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami (a to včetně Dodacích podmínek a Reklamačního řádu). Na Obchodní podmínky byl Spotřebitel či Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy.

IV. Objednání zboží, uzavření Kupní smlouvy, zrušení objednávky

1.      Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem Kupní smlouvy, kdy samotná Kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky Prodávajícím.

2.      Spotřebitel či Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího.

3.      Po závazném potvrzení objednávky  je možné objednávku ze strany Spotřebitele či Kupujícího stornovat pouze v případě, že Prodávající nesplní podmínky dodání, není-li Obchodními podmínkami či právním předpisem stanoveno jinak. V případě stornování potvrzené objednávky je Spotřebitel či Kupující povinen uhradit Prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající je oprávněn žádat po Spotřebiteli či Kupujícím smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny, která byla stanovena jako paušální náhrada škody, kterou je Spotřebitel či Kupující uhradit ve prospěch Prodávajícího.

4.      Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu a vyhrazuje si tímto právo chyb.V případě, že Spotřebitel či Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

5.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně žádat Spotřebitele či Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například mailem nebo telefonicky nebo o uhrazení zálohy  ve výši 20 % z kupní ceny. Objednávka se považuje za stornovanou a Kupní smlouva za zaniklou, v případě, že Spotřebitel či Kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede či neuhradí vyžádanou zálohu.

6.        Dodací lhůta objednaného zboží začíná běžet prvním dnem následujícího týdne od zaplacení zálohy ve výši 20 % z kupní ceny

7.      Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Spotřebitel či Kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu a v takovém případě se nejedná u Prodávajícího o porušení jakéhokoli závazku a není povinen hradit Spotřebiteli či Kupujícímu jakoukoli škodu.

V. Kupní cena a platba

1.      Kupní ceny uvedené na webových stránkách www.marconabytek.cz jsou platné k okamžiku objednání ze strany Spotřebitele či Kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

2.      Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet Prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně Prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti.

3.      Při prodlení se zaplacením faktury je Prodávající oprávněn účtovat Spotřebiteli či Kupujícímu úroky z prodlení v právním předpisem stanovené výši. Prodávající je dále oprávněn účtovat a Spotřebitel či Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.

4.      Vlastnické právo ke zboží přechází na Spotřebitele či Kupujícího dnem zaplacení kupní ceny.

5.      Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem či Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list.

6.      Způsoby úhrady zboží:

a)      převodem na bankovní účet Prodávajícího vedený v Komerční bance Náchod a.s.

č. ú.: 663149-551/0100

b)      hotově – při osobním odběru, při dodávce zboží.

c)      platební kartou na provozovně

d)      hotově – dobírkou

VI. Záruka za zboží

1.    Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době v trvání 24 měsíců vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Vady musí kupující vytknout u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, bez zbytečného odkladu.(ihnet po zjištění) písemě elektronickou poštou marco@nabyteknachod.cz s kopií dokladu o zakoupení (fakturou)a telefoním kontaktem.

2.      Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem v obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené za předpokladu, že toto poškození je důvodem reklamované vady a zároveň Prodávající není za toto poškození odpovědný.

3.       U výrobku zhotoveného zcela ručně nebo z části ručně,nelze jako vady reklamovat drobné odchylky vyplývajicí z charakteru ruční práce,jako jsou např. odchylky v prošití nebo nařasení látky či kůže,odchylky v rozměrech nebo odchylky odstínu v dřevěných částí.

4.      Jako vady nelze reklamovat změny zboží vzniklé v důsledku jeho opotřebení užíváním (např.vytažená kůže či látka na sedácích,změny zboží vzniklé v důsledku atmosferických či chemických vlivů,jakož i v důsledku neodborné údržby nebo nevhodného skladování.

5.       U zboží,kupovaného z expozice (výstavy na prodejně), nemůže kupujicí reklamovat vady,které byly zjistitelné při uzávírání kupní smlouvy,popř.na které z tohoto důvodu byla poskytnuta sleva.

5.      Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

6.      Místem uplatnění reklamace je provozovna Prodávajícího. Marco Nábytek Kladská 106 Náchod 547 01

7.      Bližší podmínky reklamace stanoví Reklamační řád.

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy, vrácení zboží

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti  na provozovně.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

VIII. Vlastnosti zboží

1.      Spotřebitel či Kupující je srozuměn, bere na vědomí a souhlasí s následujícími skutečnostmi:

a)      potahové látky a dřeva se mohou lišit od skutečnosti vlivem technických důvodu (nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.),

b)      Prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu v závislosti na výrobních změnách výrobce, které není schopen ovlivnit,

c)      foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku,

d)      u dřevěných částí, když se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat mírné barevné odlišnosti - moření tak zvýrazňuje strukturu a přírodní vlastnosti dřeva.

e)     U výrobku zhotoveného zcela ručně nebo z části ručně,nelze brát jako vady dromné odchylky vyplývajicí z charakteru ruční práce,jako jsou např. odchylky v prošití nebo nařasení látky či kůže,odchylky v rozměrech.

IX. Ochrana osobních dat

1.      Spotřebitel a Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky internetového obchodu www.marconabytek.cz dává Spotřebitel či Kupující souhlas ke shromažďovaní a archivování osobních údajů a jeho nákupech.

2.      Internetový obchod www.marconabytek.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky. Vaše údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity.

X. Závěrečná ujednání

1.      Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

2.      Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Spotřebitel či Kupující Prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

3.      Odeslanou objednávku je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména ustanovením § 409 a následujícím.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz


Dodací podmínky

I. Všeobecná ustanovení

1. Zde uvedené dodací podmínky doplňují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.marconábytek.cz (dále v textu jen „Obchodní podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi firmou Jaroslav Prouza-Marco Řešetva Lhota 84 - Studnice 547 01 IČ:44499311 provozovna Marco nábytek Kladská 106 Náchod 54701 jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu www.marconábytek.cz na straně druhé. Dodací podmínky jsou i vedle reklamačního řádu (dále v textu jen „Reklamační řád“), součástí Obchodních podmínek (dále v textu jen „Obchodní podmínky“).

II. Dodací podmínky, úhrada

1.   Doprava je zajištěna vlastními vozidly Prodávajícího, přepravní sdružením Radialka,kurýrní službou (PPL) a českou poštou. Prodávající si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

2.   Dodací lhůta je 5 týdnů pokud není zboží skladem.Pokud je zboží skladem dodání je do 1 týdne.Dodací lhůta objednaného zboží, začíná běžet prvním dnem následujícího týdne.Pokud je požadovaná záloha dodací lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího týdne od úspěšné uskutečnění pladby. Prodávající upozorňuje, že tyto dodací lhůty jsou pouze orientační - vzhledem k šíři nabízeného sortimentu nelze garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené případné prodloužení publikované dodací lhůty. O této skutečnosti je Spotřebitel nebo Kupující neprodleně informován.

3.   Ke změně dodacích lhůty může dojít v období překlenutí kalendářního roku (objednávka provedena v prosinci bude brána jako objednávka provedená v lednu a bude tak začínat její běh lhůty, jelikož dochází k zastavení dodávek zboží od výrobců). Aktuální informace budou sděleny při objednání Spotřebiteli či Kupujícímu.

4.   Dopravou se rozumí, že dopravce (Prodávající) přepraví zboží z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a není tím myšlen výnos objednaného zboží.

5.  Doprava je zajištěna Českou poštou, toptransem, kurýrní službou PPL nebo našimi vozidly. Prodávající si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.


6 Cena dopravy

PPL -  Cena dopravy se řídí dle ceníku společnosti PPL.

Česká pošta - Cena poštovného řídí dle ceníku České pošty.

Toptrans - Cena dopravy se řídí dle ceníku společnosti toptrans.

Našimi vozy -Náchod a okolí do 5 km -200,- Kč

Do vzdálenosti  50 - 100 km -1050,-Kč

100 - 150 km -1500,-kč

150 - 200 km -2050,-kč

200 - 250 km- 2350,-kč

250 - 300 km -2850,-kč

300 - 350 km -3250,-Kč

zdálenost se počítá od provozovny Marco nábytek Kladská 106 Náchod 54701

 • ceny dopravy jsou platné pouze pro území České republiky

7.   Spotřebitel či Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a vyvinout maximální součinnost, aby Prodávající, združení Radialka,kurýrní služba (PPL) či Česká Pošta mohla zboží doručit.

8.   Dále je Spotřebitel či Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje Spotřebiteli či Kupujícímu skontrolovat s polu s dopravcem že je zboží neporušené a kompletní. Podpisem faktury Spotřebitel či Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a záruční list.

V Náchodě 20.srpna 2012


Cobra
Sunrise
spotřebiče

katalog AEG 

pračky sušičky  AEG

vestavěné spotřebiče AEG

katalog pro kuchyňská studia Elektrolux 2018

Myčka comfortlift elektrolux

 

doprava

Doprava je zajištěna především kurýrní službou IN TIME u které je doprava ZDARMA a vlastními vozidly

Vyhrazujeme si právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží. 

Ceník montáží

Montáž nábytku (obývací stěny, komody skříně atd …..) …....... 10% s ceny zboží

Montáž čalouněného nábytku ZDARMA

Vícepráce (instalace skříněk na zeď, úpravy z důvodu nepřipraveného montážního prostoru atd.) 200,-/hod. 1.osob

Montážní material ZDARMA

Ceník dopravy

Náchod a okolí jednotná cena se stěhování ke vstupním dveřím 200,- Kč

Do vzdálenosti 50 km za každý ujetý km tam i zpět 7,50

nakládaní  60,- Kč

skládání ke vstupním dveřím  60,- Kč

Do vzdálenosti:

50 - 100 km

1020,- Kč

100 - 150 km

1500.- Kč

150 - 200 km

2050,- Kč

200 - 250 km

2350,- Kč

250 - 300 km

2850,- Kč

300 - 350 km

3250,- Kč

 

Ceník stěhování

Stěhování do vyšších podlaží za asistence příjemce 50,- Kč/1 podlaží

Stěhování do vyšších podlaží bez asistence příjemce 100,- Kč/1 podlaží

Stěhování do vyšších podlaží za pomoci výtahu a asistence příjemce 50,- Kč

Stěhování do vyšších podlaží za pomoci výtahu bez asistence příjemce 100,- KčLen
Aston
Orinoco
Golf (Maxi Clean omezují vstřebávání vody)

ceník Roco

Cení Ivo 

Ceník Olaf

ceník Karla

Cenik Eric

ceník Rico

ceník Clif

ceník Atlanta

ceník carmen

ceník Coco

ceník Eso

ceník fabricio

ceník homer

ceník Leo

ceník Lili

ceník Mikádo

ceník Nico

ceník Pierot

ceník Pola

ceník Samuel

ceník Sorbet

ceník Taburety

ceník toby

ceník Torino

ceník Cross

ceník Domino

ceník Enzo

ceník finka

ceník Gerard

ceník Jessica

ceník Konrád

ceník Monza

 

ceníky sedaček

ceník HAVANA 

ceník ROCO

ceník MIKÁDO

ceník PIEROT

ceník NICO

ceník IVO

ceník Ivo provedení do "Ú"

ceník SAMUEL

ceník ESO

ceník LEO

ceník FABRICIO

ceník TOBY

ceník MILÁNO

ceník ATLANTA

ceník JUPITER

ceník EDRA

ceník NORD

ceník OLAF

ceník ZOOM

ceník SORBET

ceník DOMINO

ceník Marco 

ceník DAVID

ceník OLIVER

ceník DARIA CARO

ceník KASIA BIS

ceník FINKA

ceník JESSICA

ceník CARMEN

ceník TORINO

ceník NATALIA 

ceník MADRYD

ceník COCO

ceník GERARD

ceník ERIC

ceník KUB

ceník HOMER

ceník CLIF

ceník MONZA

ceník CROSS

ceník ENZO

ceník EDVARD

ceník ŽIDLE

ceník LORI

ceník OLA

ceník KARLA

ceník KONRÁD

ceník Paris

Camarillo
Bering
Prime (koženka)
NWU3Y